Bird Telemetry

Menu

O nás

Volně žijící ptáci nás fascinují svými životními strategiemi spjatými s letovými dovednostmi. Létání jim umožňuje jedinečným způsobem využívat přírodní prostředí. Na těchto stránkách se s Vámi chceme podělit o výsledky našeho telemetrického sledování ptáků vysílačkami a ukázat Vám jejich dříve netušené časoprostorové aktivity.

S telemetrickým sledováním ptáků jsme začali v r. 2014. Zaměřili jsme se na vybrané druhy dravců a teritoriálně působíme především v Česku a na Slovensku, v roce 2017 jsme telemetricky začali sledovat také luňáky hnědé v Bulharsku. To znamená, že vysílačky nyní instalujeme na ptáky v těchto dvou zemích. Pracujeme s vysílačkami, které využívají kombinovaně systémy GPS (global position system)/GSM(global system for mobile communication). Používáme programovatelná zařízení polské firmy Ecotone. Pozice ptáků zjišťované s využitím GPS jsou prostřednictvím SMS (short message service) zasílány v rámci lokálních mobilních sítí do ústředí v Polsku, kde jsou archivovány a odkud si je uživatelé systému mohou průběžně vyzvedávat. Ptáci jsou telemetricky značeni v souvislosti s výzkumnými projekty volně žijících ptáků po povolení příslušnými orgány ochrany přírody a také v souvislosti s ověřováním účinnosti zpětného vypouštění ptáků ošetřených v záchranných stanicích.

Informace o pohybu ptáků převádíme do obrazové podoby na mapovém pozadí, aby bylo možné snadno vizualizovat časoprostorové aktivity sledovaných jedinců. Telemetrická zařízení jsme zatím instalovali na dravcích těchto druhů: orel mořský, orel královský, luňák červený, luňák hnědý a raroh velký.

Stránky budou aktualizovány jedenkrát měsíčně, zpravidla v prvním týdnu nového měsíce.

Na sledování ptáků uvedených na stránkách birdtelemetry.cz se podílí:

 • Volen Arkumarev, Miloš Balla, Václav Beran, Martin Čurda, Vladimir Dobrev, Petr Dvořan, Pavel Forejtek, David Horal, Ervín Hrtan ml., Vítězslav Chadt, Peter Chrašč, Lenka Jeřábková, Jan Kotrba, Ladislav Lešák, Ivan Literák, Dominika Lokingová, Boris Maderič, Karel Makoň, Hana Makoňová st., Hana Makoňová ml., Bohumil Mášek, Hynek Matušík, Štefan Mikiara, Jakub Mráz, Filip Odstrčil, Pavel Olbert, Miloš Paisker st., Miloš Paisker ml., Connor Panter, Vladimír Pečeňák, Lubomír Peške, Václav Pinta, Jiří Pykal, Rainer Raab, Jaroslav Sedláček, Petr Starý, Jochen Steindl, Václav Strolený, Péter Szpakovszky, Pavel Štěpánek (foto na domovské stránce), Pavla Tájková, Stanislav Vyhnal, Radek Zeman
 • Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Palackého tř. 1, 612 00 Brno, Česká republika
  www.vfu.cz
 • Technisches Büro für Biologie Mag. Dr. Rainer Raab, Quadenstraße 13, 2232 Deutsch-Wagram, Austria
  www.tbraab.at
 • Ochrana dravcov na Slovensku
  Kuklovská 5, 841 04 Bratislava, Slovensko
  http://www.dravce.sk
 • Dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva
  Záchranná stanice živočichů Plzeň
  Zábělská 75, 312 00 Plzeň, www.desop.cz
 • Jaroslav Holáň, agentura BLACK MONDAY (technická podpora www stránek)
  www.blackmonday.cz